Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:

 

 

Velkommen til Danske Husdyrs Hjemmeside

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

 

Åben ansøgningsrunde for foreningstilskud, Høring om flerårig bekendtgørelse og Nyt om Husdyrgenetiske ressourcer, nr. 3, oktober 2016

 

Ansøgningsrunden om avls- og raceforeningstiskud er åben. Høring om udkast til flerårig bekendtgørelse om dyretilskud og foreningstilskud. Ekstra DNA-test af svin. Rapport om husdyrracernes genomer og brochure om Hvid Landkanin er publiceret, samt oversigt over dyretilskud i 2016. Husk avlermødet den 19. november 2016.

 

Læs hele nyheden her:

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/aaben-ansoegningsrunde-for-foreningstilskud-hoering-om-fleraarig-bekendtgoerelse-og-nyt-om-husdyrgenetiske-ressourcer-nr-3-oktober-2016/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ben-ansgningsrunde-for-foreningstilskud-hring-om-flerrig-bekendtgrelse-og-nyt-om-husdyrgenetiske-ressourcer-nr-3-oktober-2016--&cHash=ef5a1a8896ff54eaa3d8f0d980bdfbf8

Høring over udkast til bekendtgørelse om dyretilskud og foreningstilskud - høringsfristen er fredag den 11. november 2016

 

Ansøgningsrunden er åben for tilskud til avls- og raceforeninger - ansøgningsfristen er tirsdag den 15. november 2016

 

 

Bevar de gamle husdyr til glæde for vores børn og børnebørn

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk