Danske Husdyr

Avlsforeningen for gamle danske husdyrracer

På nedenstående link finder du beskrivelserne af de gamle husdyrracer, hentet fra DCA rapport nr. 14 : Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet:


Frederiksborger, Jydsk hest, Knabstrupper, Jysk Kvæg, Agersøkvæget, RDM-70, SDM-65,

Malkekorthorn, Landracegris, Sortbroget landracegris, Landfår, Hvidhovedet marskfår, Landraceged, Landkanin, Landgås, Landhøns Landand, Duer, Den brune bi, Hunde


Formålet med foreningenHvorfor bevare de gamle husdyrracer?


Det er naturligt at gå på museum for at se og studere vores historie, det være sig bygninger,redskaber, tøj og kunst.

På samme måde medvirker de gamle husdyrracer også til forståelsen af vores fortid.


Det jydske kvæg vandrede i århundreder sydpå ad Hærvejen, og den danske bacongris sejlede Nordsøen tynd på utallige rejser til England. Begge dele skaffede velstand og udvikling i Danmark.


Senere lagde de gamle husdyrracer gener til, da moderne avlsmetoder resulterede i fremavl af de moderne husdyrracer, som i dag præger landet.


Staten har nedsat et udvalg til bevarelse af genressoucerne hos vores gamle husdyrracer udvalget hedder: Danske Husdyrgenetiske Ressourcer.


Danske Husdyr samarbejder med Danske Husdyrgenetiske Ressourcers udvalg, på at bevare den samlede mangfoldighed af racer, linier eller typer, der udgør de husdyrgenetiske ressourcer.


Bevaringsarbejdet består i løbende lagring af genetisk materiale i form af sæd og embryoner. Disse lagre fungerer som "sikkerhedskopier", således at vi senere kan gå tilbage og hente de egenskaber, som eftertiden måtte efterspørge.


Bevaringsarbejdet drejer sig desuden om at bevare levedygtige populationer af de gamle racer. Der er ofte tale om små populationer, og avlen skal derfor planlægges for at undgå indavl og for at undgå at gener forsvinder.


Foreningens formål er, at bevare, styrke og udbrede avlen af Gamle Danske Husdyrracer, og at udbrede kendskabet til de gamle racer.


Målsætningen er renavl med godkendte dyr, registrering af dyrene, samarbejde med bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer og andre offentlige myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger.


Foreningen ønsker, at være repræsenteret i Husdyrgenetisk udvalg.


Foreningen skal desuden deltage i det internationale arbejde med bevaring af nationale husdyrracer.


De gamle husdyr udgør en helt speciel del af vores kulturarv.


De enkelte racer repræsenterer en kombination af arvelæg, som kan være svære at genskabe, og nogle racer indeholder gener, der ikke kan genskabes hvis racen uddør.
 

 

Kontaktoplysninger

20866707

hyrdenshus@outlook.dk